Как се пише сценарий за реклама

Курсът е теоритичен и практически. За разлика от лекцията за реклама в обучението ни "Как се пише сценарий за телевизия", предметът има за цел подробно да запознае участниците с всички техники за създаване на различните видове реклама.

ден 1

Прилики и разлики между правилата за създаване на сценарий за игрален филм, сценарий за телевизия и реклама;

ден 2

Как се създава сценарий за късометражна форма и кои от правилата за нея важат и за рекламите?;

ден 3

Видове и жанрове реклами и как се пише сценарий за всяка от тях? Видове правила за създаване на телевизионна, радио и печатна реклама.;

ден 4

Какви са техниките за създаване на успешна реклама? Коя реклама е успешна - тази, която продава или тази, която става популярна сред зрителите?;

ден 5

Как се работи с бриф и какво трябва да изискваме като информация от поръчителя на рекламата?;

ден 6

Как се създава рекламна кампания? Как се създава сюжетност и връзка между отделните рекламни спотове;

ден 7

Как се създава сологан? Как се създава успешен талисман и лице на отделна марка? Кои са грешните практики при създаване на рекклама? Какви трябва да бъдат успешните отношения между автор, рекламна агенция и клиент?;

Провеждане

  • събота 14:00ч. - 15:00ч - Теория 15:00ч. - 16:00ч. - Практика
    • неделя 14:00ч. - 15:00ч - Теория 15:00ч. - 16:00ч. - Практика