Да напишем заедно сценарий за игрален филм

Изцяло практически уъркшоп. Идеята му е курсистите да преминат през всички етапи на създаване на сценарий за игрален филм - от идея до напълно готово произведение.

Куръст изисква основни познания по Драматургия или преминато обучение по нашата програма "Писане на сценарий за игрален филм".

ден 1

Определяне и уточняване на анотации, конфликт, персонажи. Задаване на задача - структуриране на сценария по епизоди;;

ден 2

Обсъждане на структурите на всеки участник. Редактиране и "изглаждане" на структурите. Задаване на задача за написване на синопсис;

ден 3

Обсъждане на синопсисите. Задача - редактиране на синопсисите;

ден 4

Второ обсъждане на синопсисте. Последни насоки за корекции. Задача - написване на трийтмънт;

ден 5

Обсъждане на трийтмънтите. Забележки и насоки към тях. Задача - редактиране на трийтмънтите;

ден 6

Второ обсъждане на трийтмънтите. Последни забележки и насоки. Задача - писане на сценарий с диалог;

ден 7

Обсъждане на сценариите. Забележки и насоки. Задача - редактиране на сценариите;

ден 8

Второ обсъждане на сценариите. Последни корекции. Задача - финално редактиране на сценариите;

Провеждане

  • събота 14:00ч. - 15:00ч - Обсъждане 15:00ч. - 16:00ч. - Задачи
    • неделя 14:00ч. - 15:00ч - Обсъждане 15:00ч. - 16:00ч. - Задачи