Как се пише сценарий за сериал

Курсът е теоритичен и практически. За разлика от лекцията за сериал в обучението ни "Как се пише сценарий за телевизия", предметът има за цел подробно да запознае участниците с всички техники за създаване на различните жанрове сериали и поредици.

ден 1

Прилики и разлики между различните техники за писане на игрален филм, сериал и сценарий за телевизия;

ден 2

Избор на идея за сериал и с какво е по-различна от идеята за игрален филм?;

ден 3

Създаване на библия или pitch и какво трябва да съдържт? Какво представлява и как се пише storyarc, storyline, scene breakdown, outline и beat sheet? Кои са аналозите им в професионалния речник на български език;

ден 4

Създаване на резюмета на всяка серия.;

ден 5

Създаване на синопсиси на всяка серия.;

ден 6

Създаване на трийтмънти на всяка серия.;

ден 7

Създаване на сценарии с диалог за всяка серия.;

Провеждане

  • събота 14:00ч. - 15:00ч - Теория 15:00ч. - 16:00ч. - Практика
    • неделя 14:00ч. - 15:00ч - Теория 15:00ч. - 16:00ч. - Практика